Gestalttherapie

Gestalttherapie is de psychotherapie van het contact. Iedereen is onderdeel van zijn omgeving, zoals gezin, werk, vrienden. Als het contact met je omgeving verstoord is en je kunt het niet meer herstellen is er vaak sprake van psychische problemen.

In de Gestaltbenadering wordt niet alleen stilgestaan bij het probleem zelf. De wijze waarop je het probleem ervaart en de betekenis die het heeft in je leven en hoe je ermee omgaat, zijn uitgangspunten om mee te werken.

De aandacht is vooral gericht op wat je zintuigen waarnemen en wat je lijfelijk ervaart.
Via ervaringsgerichte werkvormen kom je tot meer balans met je denken, je emoties en je lichamelijk gewaarzijn.
Het is een creatief proces, soms pijnlijk en confronterend, maar ook vaak bevrijdend en relativerend.