Gestaltsupervisie

Gestaltsupervisie is een manier om theorie en praktijk te integreren.
In supervisie gaat het steeds om wat er gebeurt in de therapeutische relatie.

Het doel is het verder ontwikkelen en verfijnen van de awareness van de supervisant en de supervisor. Het probleem waarmee de supervisant in supervisie komt is steeds een probleem van de therapeutische relatie en niet van de supervisant alleen.

Groepssupervisie behoort tot de mogelijkheden