In company training

Het is mogelijk de genoemde trainingen in company te laten verzorgen. Bij minimale deelname van 6 à 8 personen kan maatwerk worden geleverd. Ik informeer u hierover graag nader.

In company trainingen welke ik reeds verzorgd heb bij diverse bedrijven,instellingen, gemeentes en hoge scholen zijn o.a.:

• Conflicthantering
• Teambuilding
• Interculturele communicatie
• Leren communiceren