Curriculum Vitae

Naam   Lia Aarsbergen
geboortejaar   17 juli 1950
E-mail   info@liaaarsbergen.nl
     
Opleidingen:    
juni 1999   Voortgezette Opleiding Gestalttherapeut bij Multi-di-Mens
juni 1992   School voor Gestalt en Psychosynthese te Gent
juli 1982   Sociale Pedagogiek Universiteit te Utrecht
maart 1980   Volledig bevoegd onderwijzeres, Pedagogische Academie Felua te Ede;
juni 1970   Akte van bekwaamheid als onderwijzeres, Pedagogische Academie Koningin Wilhelmina te Rotterdam
     
Na/ bijscholingen:  
1985 tot heden   diverse na/bijscholingen op het gebied van management, beleid, interculturele communicatie, functioneringsgesprekken
    Specifiek therapeutische na/bijscholingen:
    - 'Body Process in psychotherapy' door Jim Kepner
    - januari t/m mei 1995: nascholing Gestalt
    - vanaf 1994 Sensory Awareness training gevolgd bij Charlotte Selver (USA) te St.Ulrich (Duitsland), Seymour Carter (USA) te München en Peggy Zeitler (USA) te München en in Nederland
    - deelname aan intervisie en supervisie
    - upgrading Vergelijkende Neuroseleer
    - Psychopathologie en DSM-IV
    - 1990/1991: diverse seminars met dr.I.Nagy: Contextuele en Gezinstherapie
     
Werkervaring:    
vanaf 1989 tot heden   zelfstandige praktijk praktijk voor Advies - Training - Psychotherapie
sept. 1985 - juli 1994   leidinggevende Bureau Leerlingzaken dienst Onderwijs te Ede
mei 1984 - juli 1985   vormingswerkster bij het Vormingswerk Jong Volwassenen (VJV) te Ede
juni 1970 - mei 1984   onderwijzeres en vakleerkracht binnen het basisonderwijs te Rotterdam, Deventer en Ede
     
Nevenfuncties:    
Vanaf april 2003   vice-voorzitter/secretaris NVAGT, voorzitter afdeling Nederland NVAGT
Vanaf maart 2001 tot juni 2003   lid van de certificeringkamer van de NVAGT
vanaf juni 1998 tot heden   erkend leertherapeut
vanaf juni 1998 tot heden   gecommitteerde bij eindexamens Gestalttherapeuten
vanaf juni 1997 tot heden   gastdocent bij Multi-di-Mens, o.a. begeleiding therapeutische groepen, jaartrainingen en basisgroepen
vanaf 1995   supervisor voor afgestudeerde Gestalttherapeuten
vanaf 1990   supervisor voor studenten in opleiding tot Gestalttherapeut
vanaf 1990 tot heden   gastdocent Hogeschool Ede
jan. 1990 - mei 1995   bestuurslid van de Landelijke Vereniging van Leerplichtambtenaren (LVLA), waarvan 2 jaar vice-voorzitter
     
Werkzaamheden:    
vanaf 1988 tot heden   diverse cursussen en trainingen ontwikkeld op het gebied van o.a.:
    - inter-culturele communicatie
    - communicatieve vaardigheden
    - wetskennis en praktische toepasbaarheid van de Leerplichtwet
    - Gestalttherapie en supervisie
    - Teambuilding en coaching
    - Training 'Ontwikkeling persoonlijk functioneren'
    en uitgevoerd aan/bij o.a.:
    - Bestuur en Managementconsultants
    - Diverse Hogescholen
    - Landelijke Bestuurs Academies
    - Diverse schoolteams en schoolbesturen
    - Norbu Trainingen
    - Multi di Mens, opleidingsinstituut
    - Diverse profit en non-profitorganisaties
     
Diversen:   - geregistreerd lid van de EAGT, (Europan Association for Gestalt Therapy)
    - geregistreerd lid NVAGT, (Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie) sinds april 2000
    - ervaring in het geven van trainingen en therapie in de Engelse taal